OBS: Følgende dager stenger legesenteret kl.12.00 grunnet møtevirksomhet:

 

          2019: 28.november og 11.desember

          2020: 19.februar, 22.april og 17.juni

 

 • INFLUENSAVAKSINE for sesongen 2019/2020:  Drop-in tilbud daglig kl.8.30-14.30, fra og med 14.10.19. Vaksinen koster kr. 280.-           

                                                                   

 • Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Barn og voksne med:

 • diabetes type 1 og 2

 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

 • nedsatt immunforsvar

 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 • I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.

 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 • PNEUMOKOKKVAKSINE (mot lungebetennelse): Snakk med legen din om du bør ta denne, så ordnes det i så fall en resept til deg, og du kan få satt vaksinen her etter du har hentet den på apoteket.

 • Pneumokokkvaksinen anbefales for samme gruppe som influensavaksinen, samt bl.a.for alle som har fjernet milten. Hør med oss dersom du er i tvil. (Revaksinasjon må gjøres ca. hvert 10.år, men individuelle vurderinger må gjøres ut fra pasientens grunnsykdom og helsetilstand.)

     Helsesjekk/årskontroll: Ta alltid med morgenurinprøve (er den mer enn to timer gammel,        

     skal oppbevares i kjøleskap til levering).

 

 

 • Ny LIS-lege (tidligere kalt turnuslege) f.o.m. 1/9-19; Mark Jacobsen.

  

 • Etter time hos lege eller laboratorium må alle pasienter huske å gå innom betalingsautomaten, selv om man har frikort. Av og til er det tjenester/utstyr som ikke blir dekket av frikortet.

 

 • Kun blodprøver eller sprøyte? Dersom du kun trenger å få tatt blodprøver eller få satt en sprøyte må du bestille deg labtime. Du får da en kort vurdering av legen før du går til laboratoriet. Legen rekvirerer de prøvene som skal tas. Dette er et ledd i kvalitetsforbedrende tiltak ved senteret.

 • Kontakten mellom dere og oss skal foregå på en sikker måte.Vi oppfordrer derfor alle å registrere seg på Helsenorge.no for at dette kan gjøres trygt. Ved henvendelser her, er det viktig at du skriver på norsk (evt.engelsk), slik at alle medarbeidere og evt. vikarer for din fastlege, kan vurdere henvendelsen. Vær oppmerksom på at alle legetimer ikke er tilgjengelige/vil være synlige når du logger deg inn på Helsenorge (eksempelvis akuttimer og timer hos diabetessykepleier).

 • Ny pasient? Vennligst be om at tidligere fastlege overfører journal til ny lege.

 • Gjenglemte klær? Vi oppbevarer disse i 2 måneder. Deretter gis de til Fretex.

ÅSSIDEN LEGESENTER AS

Betzy Kjelsbergsvei 263

3028 Drammen

Telefon 32 23 39 39

Fax 32 23 39 38

               Åpningstider:

Mandag til torsdag 08:00 - 15:00

Fredag                    08:00 - 14:30

​                           Telefontider:

               Mandag til fredag  08:30 - 11:00

               og                          13:00 - 14:30

E-post: post@aals.no (OBS! Vi gjør oppmerksom på at denne adressen ikke skal benyttes til pasientrelaterte spørsmål.)

© 2023 by Grace Homecare. Proudly created with Wix.com