ÅRETS INFLUENSAVAKSINERING FOR RISIKOGRUPPER:

13.oktober starter vi med influensavaksinering ved legesenteret. Vaksineringen vil skje på ettermiddager/kvelder fra kl 16.00 og utover, to kvelder i uka. Ta kontakt for å sette deg opp på time for dette. 

TILTAK VED VAKSINERING:

Du må

  • være frisk (ingen luftveisinfeksjon) for å få vaksinen

  • være på legesenteret i 20 minutter etter at vaksinen er satt

  • holde fornuftig avstand til medpasienter på venterommet

     

 

 

 

LEGETILBUD I TILLEGG TIL FASTLEGENE VÅRE:

Vår dyktige allmennlege Sahanaa Kirubamoorthy, kan ta pasienter for alle våre fastleger og er her tre  dager i uken. Hos henne kan du som pasient få konsultasjonstime noe raskere enn hos fastlegen.  

For time hos dr. Kirubamoorthy, ring legesenteret på tlf. 32 23 39 39.

 

NY LIS-LEGE FRA 01.09.21 - 28.02.22

Fredrik Øystese er vår nye lis-lege (tidligere kalt turnuslege) denne høsten. ​​​

 

LEGESENTERETS DRIFT I DISSE KORONATIDER:

Legesenteret er nå tilbake til drift der du må ta kontakt for avtale før du møter opp fysisk på legesenteret, enten det gjelder legekonsultasjon eller laboratorietjenester. Du skal ikke komme direkte til legesenteret uten avtale. Vi tar selvfølgelig imot deg etter avtale når du trenger oss!

MUNNBINDBRUK VED LEGESENTERET

Det er ikke lenger et pålegg om munnbindbruk ved legesenteret. Vi følger retningslinjene som gjelder for samfunnet forøvrig. Munnbind vil bli brukt av leger og medarbeidere etter skjønn, eksempelvis ved handlinger som sårstell og småkirurgi som er tidkrevende og fordrer nær kontakt mellom pasient og behandler. 

Da det i høst er mye smitte i samfunnet, ha gjerne lav terskel for å bruke munnbind også som pasient!

KORONAAKTUELT:

Vaksinering:

Alle pasienter med diagnoser som gjør at de er i prioritert vaksinegruppe, er innmeldt til kommunen av våre fastleger, og skal nå være vaksinert om de har takket ja til dette. Derom du ikke er innkalt, men ønsker vaksinering, ta kontakt med vaksinasjonskoordinator i kommunen på tlf. 32 04 44 44

Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema om hva du som ungdom og voksen nå skal gjøre ved nyoppstått luftveisinfeksjon, og på Drammen kommunes nettsider finner du gjeldende retningslinjer for testing, karantene og smitte. Følg linker ved å trykke på knappene under. 

 

 

ETTERREGISTRERING AV VAKSINER SATT I UTLANDET:  Dette kan nå gjøres på fastlegekontoret. Ta kontakt med legesenteret for mer informasjon om hvordan vi gjør dette. 

 

LEGEKONTORET STENGER kl.12.00 FØLGENDE DATOER GRUNNET MØTEVIRKSOMHET: 

  • 2021: 24/11

  • 2022: 12/1, 23/2, 6/4, 11/5, 15/6