• VI HAR FÅTT INN FLERE INFLUENSAVAKSINER, SE LENGER NED PÅ SIDEN!

 

 • NY VIKARLEGE I TILLEGG TIL FASTLEGENE VÅRE:

      Vår dyktige lege Sahanaa Kirubamoorthy, vikarierer for våre fastleger tre dager i  

      uken. Hos henne kan du som pasient få konsultasjonstime på kort varsel! For time hos

      dr. Kirubamoorthy, ring legesenteret på tlf. 32233939.

 

 • VIDEOKONSULTASJON:

      Dr. Kirubamoorthy er tilgjengelig for videokonsultasjon uten timebestilling, onsdag- 

      torsdag-fredag mellom 11.oo og 12.00. Klikk på linken for videobestilling på "hjem"-

      siden, og følg instruksjonen.

 

 • TIME HOS DIABETESSYKEPLEIER/LEGE:  

       Møt til avtalt time for laboratorieundersøkelser, så får du beskjed om når    

       diabetessykepleier vil ringe deg opp for telefonkonsultasjon når prøvesvarene er klare.          Diabetessykepleier konfererer forløpende med din fastlege om videre    

       behandling/oppfølging.

       Nyttig kunnskap og informasjon til deg med diabetes: 

       https://www.diabetes.no/hva-er-diabetes/

 • LEGESENTERETS DRIFT I DISSE KORONATIDER: Legesenteret er nå tilbake til drift der du må ta kontakt for avtale før du møter opp fysisk på legesenteret, enten det gjelder legekonsultasjon eller laboratorietjenester. Du skal ikke komme direkte til legesenteret uten avtale. Vi tar selvfølgelig imot deg etter avtale dersom du trenger oss!

 • MUNNBINDBRUK VED LEGESENTERET

      Vi oppfordrer sterkt til at du bruker munnbind ved ditt besøk på legesenteret slik

      koronasmittesituasjonen er i Drammen og omegn nå. Munnbind kjøpes på apotek.

 

 • COVID-19/KORONASMITTEMISTANKE:

       Folkehelseinstituttetets anbefaling er at alle personer med symptomer på covid-19 

       testes! For nærmere informasjon om hvem som bør testes forøvrig kan du se hva FHI

       (Folkehelseinstituttet) sier om dette her: 

       https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-

       smittede/testkriterier/#utfyllende-informasjon-om-hvem-som-boer-testes 

       Anbefalingen inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer  

       på Covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av

       smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. Alle som testes bør holde seg

       hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfrie. Barn under 10 år  

       med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par

       dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god

       allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes

       hjemme eller testes.


  Om behov for testing, ringes Legevakten på tlf. 32046000 for avtale om testing

  eller gå via Drammen kommunes informasjonsside om "Smitte og testing", der du også kan 

  bestille time for testing på nett. Følg/kopier denne linken for nærmere informasjon:   

  https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/smitte/

 • INFLUENSAVAKSINERING VED LEGESENTERET pr.13.11.20 og videre:  

 • Ved legesenteret har vi nå vært heldige og fått inn flere influensavaksiner til risikogrupper. :-)

 

 • Det er satt opp vaksinering på ny torsdag 26.11 fra kl.16 og utover. Du må ta kontakt via vår hjemmeside med forespørsel eller på tlf. for å få time til dette, slik vi får organisert god avstand og kan følge smittevernreglene underveis denne kvelden. Husk at du må sitte i 20 minutter på venterommet etter at du har fått vaksinen.

 • Grunnet koronaepidemien er det KUN pasienter i risikogruppa som i år tilbys influensavaksine da det ikke er nok vaksiner i Norge til alle. 

   Influensavaksinen anbefales til disse risikogruppene: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

 • Beboere i omsorgsboliger og på sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Barn og voksne med:

 • diabetes type 1 og 2

 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 • I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.

 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 • STENGT KONTOR:

     Grunnet møtevirksomhet stenger legesenteret kl.12.00 16.02.20

ÅSSIDEN LEGESENTER AS

Betzy Kjelsbergsvei 263

3028 Drammen

Telefon 32 23 39 39

Fax 32 23 39 38

               Åpningstider:

Mandag -torsdag: 8.00 - 15.00

Fredag                  8.00 - 14.30

​                 Telefontider

                 08:30 - 11:00

                 13:00 - 14:30

E-post: post@aals.no (OBS! Vi gjør oppmerksom på at denne adressen ikke skal benyttes til pasientrelaterte spørsmål.)

© 2023 by Grace Homecare. Proudly created with Wix.com