• JANSSEN-VAKSINEN: Vaksinen er ikke en del av vaksinasjonsprogrammet, og våre fastleger skriver ikke ut resept på denne. Du må selv sjekke ut private helseaktører om dette er noe du ønsker vurdert som aktuelt for deg. 

  • SOMMERFERIEAVVIKLING VED LEGESENTERET:

         Legene ved senteret avvikler ferie i tur og orden i perioden 19.juni til og med     

         22.august (uke 29-33). 

         Det vil alltid være leger tilstede, men pass på å bestille resept på dine faste medisiner           før ferieperioden. Det vil være et begrenset tilbud med hensyn til rutinekontroller 

         i ferieperioden.

 

  • NY BETALINGSTERMINAL OG LEVERANDØR AV BETALINGSTJENESTER:

       I forbindelse med nytt betalingssystem, har vi dessverre litt innkjøringsproblemer. 

        Beklager de ulempene dette medfører for deg! Har du mottatt regninger du mener

        kan være feil, ta gjerne kontakt, så retter vi opp i det sammen!​

      ​

  • VIKARLEGE I TILLEGG TIL FASTLEGENE VÅRE  (gjelder dr. Hesla, dr. Duch og dr. Bjørlo):

       Vår dyktige lege Sahanaa Kirubamoorthy, vikarierer for våre tre av våre fastleger på 

       torsdager og fredager. 

       Hos henne kan du som pasient få konsultasjonstime noe raskere enn hos fastlegen.  

       For time hos dr. Kirubamoorthy, ring legesenteret på tlf. 32233939.​​​

  • LEGESENTERETS DRIFT I DISSE KORONATIDER: Legesenteret er nå tilbake til drift der du må ta kontakt for avtale før du møter opp fysisk på legesenteret, enten det gjelder legekonsultasjon eller laboratorietjenester. Du skal ikke komme direkte til legesenteret uten avtale. Vi tar selvfølgelig imot deg etter avtale dersom du trenger oss!

  • MUNNBINDBRUK VED LEGESENTERET

      Vi oppfordrer sterkt til at du bruker munnbind ved ditt besøk på legesenteret! Munnbind 

      kjøpes på apotek.

  • KORONAVAKSINERING:

      Alle våre pasienter med diagnoser som gjør at de er i prioritert vaksinegruppe, er 

      innmeldt til kommunen av våre fastleger. Derom du ikke er innkalt, og mener din gruppe

      står for tur ( se Drammen kommunes hjemmesider for status i vaksineringen      

      https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/koronavaksine/status-for-

      vaksineringen/ ) ring vaksinekoordinator på tlf. 32 04 44 44.

  • COVID-19/KORONASMITTEMISTANKE:

       Folkehelseinstituttets anbefaling er at alle personer med symptomer på covid-19

       testes! For nærmere informasjon om hvem som bør testes forøvrig, kan du se hva FHI

       (Folkehelseinstituttet) sier om dette her:

       https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-

       smittede/testkriterier/#utfyllende-informasjon-om-hvem-som-boer-testes

       Anbefalingen inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer  

       på Covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av

       smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. Alle som testes bør holde seg

       hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfrie. Barn under 10 år  

       med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par

       dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god

       allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes

       hjemme eller testes.


  Om behov for testing, ringes Legevakten på tlf. 32 04 60 00 for avtale om testing

  eller gå via Drammen kommunes informasjonsside om "Smitte og testing", der du   også 

  kan bestille time for testing på nett. Følg/kopier denne linken for nærmere   informasjon:  

  https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/smitte/

  • STENGT KONTOR:

      Grunnet møtevirksomhet stenger legesenteret kl.12.00 følgende onsdager:

      2021: 25/8, 15/9, 13.10, 10/11 og 15/12.

      2022: 12/1, 16/2, 16/ 3, 14/5 og15/6