• ​   
  • Førerkortvurdering 700,-
  • Attester, etter tidsbruk (fra 250,-)
  • Ultralyd 300,-(tillegg ved undersøkelser som ikke er dekket av trygden)
  • Sykkeltest arbeidsbelastning 750,-
  • Skolefraværsattester 100,-