Dr.Anna Duch

Anna Duch:

Lege og spesialist i allmennmedisin. Medisinstudium ved Medisinsk Universitet ved Bydgoszcz i Polen. Spesialist i allmennmedisin siden 2006. Har bred erfaring fra både sykehus og allmennmedisin og er godt vant med pasienter i alle aldre.

Stig Gøthesen:

Lege og spesialist i allmennmedisin. Medisinstudium ved Friedrich-Schiller-Universitetet i Jena, Tyskland. Spesialist i allmennmedisin siden 2009.  Indremedisinsk erfaring fra Flekkefjord og Kirkenes sykehus. Distriktserfaring fra Røst. Kompetanseområder er fysisk trening, testing og rehabilitering. Har mange års erfaring med ultralyddiagnostikk med hovedfokus ekkokardiografi.

Andreas Bjørlo:

Lege og spesialist i allmennmedisin. Medisinstudium fra Universitetet i Oslo, ferdig utdannet lege i 2007 og spesialist i allmennmedisin siden 2014. Har jobbet ved alderspsykiatrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Jobber også med videreutdanning av leger som skal bli spesialister i allmennmedisin. 

Christine Hesla:

Lege og spesialist i Allmennmedisin. Medisinstudium ved Universidad de Sevilla, Spania, ferdig i 2007. Vært fastlege fra 2011, jobbet i Drammen siden 2017. Spesialist i allmennmedisin siden 2017. Sykehuserfaring fra gynekologi, fødselsmedisin og gynekologisk kreft. Videreutdanning i mindfullness. Samfunnsengasjert med mange baller i luften. Årets Tromsdoktor i 2016.

Sahanaa Kirubamoorthy:

Lege i spesialisering i allmennmedisin. Medisinstudium ved Jessenius Faculty of Medicine i Martin, Slovakia. Godkjent turnustjeneste/LIS1 fra Drammen sykehus. Jobber på  Drammen legevakt i tillegg til legetjenesten her på Åssiden Legesenter.

Eli Røed Jensen:

Offentlig godkjent sykepleier siden 1984, med spesialutdanning i helse-og sosialadministrasjon fra 2003 og spesialisering i diabetessykepleie fra 2015. Arbeidserfaring fra nevrologisk- og hjertemedisinsk avdeling på Drammen sykehus, Drammen legevakt, og i overgrepsmottaket for Buskerud i 25år. Sykepleier på Åssiden legesenter fra 2002.

Kristin Enger:

Offentlig godkjent sykepleier siden 1990, med spesialutdanning som helsesøster fra 1993, administrasjon og ledelse fra 1997 og spesialisering i sårsykepleie fra 2016. Arbeidserfaring fra hjemmesykepleie og helsestasjon/skolehelsetjeneste. Sykepleier på Åssiden legesenter siden oppstarten i 2001

Marit Strøm:

Utdannet autorisert helsesekretær 2003

Ansatt på Åssiden legesenter siden jan 2014

IMG_4Inger-Mina 2 894.jpg

Inger-Mina Fredriksen:

Utdannet autorisert helsesekretær 2006

Ansatt på Åssiden legesenter siden 2019

Om legesenteret

 

Åssiden legesenter ble etablert i 2001 i forbindelse med oppstarten av fastlegeordningen.

Den gang var det to fastleger og to ansatte. Siden da har vi blitt flere og vi har betydelig økt kompetanse.

Nå jobber det fire fastleger her, en lege i spesialisering, en LIS-lege (tidligere turnuslege), to sykepleiere og to helsesekretærer.

Økningen i antall ansatte, ønsker og krav fra både pasienter og myndigheter, samt teknologiutviklingen, setter oss til stadighet på prøve. Vårt mål er å være langt fremme med å tilby gode og trygge helsetjenester.

I tillegg til våre legetjenester, har vi også diabetesklinikk med spesialutdannet diabetessykepleier, samt sårsykepleier om du har skadet deg eller har kroniske sår. 

Ditt lokale helsesenter